الهام على

وقتى نادرشاه گنبد حرم مطهر حرم حضرت امير(ع ) را تذهيبنمود از وى پرسيدند كه بالاى قبه مقدسه چه نقش كنيم ؟ نادرشاه فورا گفت : يد اللهفوق ايديهم . فرداى آن روز وزير نادر ميرزا مهدى خان گفت : نادر سواد ندارد و اينكلام به دلش الهام شده است اگر قبول نداريد برويد مجددا سؤ ال كنيد. لذا آمدند وپرسيدند: در بالاى قبه مقدسه چه فرموديد نقش ‍ كنيم ؟ گفت : همان سخن كه ديروز گفتم

/ 0 نظر / 27 بازدید