حفظ مال و عيال

از على (ع ) روايت شده است كه : مردى از شام براى اونوشت كه : من بار عيال به دوش دارم ، و اگر از وطنم دور شوم بر آنها مى ترسم (كهمعاويه آزارشان كند) و به اموالم هم علاقه مندم و دوست دارم كه خدمت شما برسم ،حضرت پيغام داد: اهل و عيالت را جمع كن ، و مالت را نزد آنها بگذار، و صلوات برپيغمبر و آلش بفرست و بگو: خدايا همه اينها به امر بنده ات على بن ابى طالب امانتمن اند نزد تو، پس برخيز به سوى من بيا. آن مرد چنين كرد، و خبر به معاويه رسيد كهاو به سوى على (ع ) فرار كرده ، معاويه دستور داد عيالش را اسير كرده به غلامى وكنيزى برگيرند و اموالش ‍ را غارت كنند، پس خداوند عيال او را شبيه عيال معاويهقرار داد و آن شر را از آنها دور كرد، و ترسيدند كه دزدان اموالشان را ببرند، خداآن مال را به صورت مار و عقرب قرار داد، و هر وقت دزدان خيال بردنش را مى كردندآنها را مى گزيدند، تا آن جا كه على (ع ) به آن مرد فرمود: مى خواهى مال و عيالتنزد تو بيايد؟
گفت : آرى .
حضرت گفت : خدايا آنها را بياور، ناگاه همه ، نزدآن مرد حاضر شدند! و چيزى از مال و عيالش مفقود نبود

/ 0 نظر / 28 بازدید