انتخاب کوفه به عنوان مقر خلافت اسلامي از سوي امام علي (ع)

امام علي (ع) پس از پيروزي بر اصحاب جمل و پايان بخشيدن به فتنه بزرگي که به بهانه خونخواهي عثمان انجام شده بود، پيروزمندانه وارد شهر بصره شدند و جنگجوياني از اهالي بصره که بر ضد حکومت قانوني و اسلامي حضرت علي (ع) وارد جنگ شده و پس از شکست، زخمي، اسير و متواري شده بودند، همگي را مورد عفو و بخشش کريمانه خويش قرار دادند.
اهالي بصره، پس از فتنه اصحاب جمل با رغبت تمام با آن حضرت تجديد بيعت کرده و از همکاري برخي از مردم اين شهر با غوغا سالاران جمل اظهار شرمندگي و پشيماني نمودند. به هر روي، آن حضرت پس از چند روز توقف در بصره و تقسيم بيت المال در ميان مردم و مداواي زخميان جنگ، عبدالله بن عباس را به حکومت اين شهر منصوب و براي بار ديگر در جمع مردم بصره، خطبه اي خواندند و آنان را به پيروي از قوانين حکومت اسلامي فرا خواندند. آنگاه اين شهر را ترک و به سوي کوفه عزيمت کردند.

ورود امام علي (ع) به کوفه در سال 36 قمري با استقبال پرشور اهالي کوفه از آن حضرت همراه بود. آن حضرت آن جا را بعنوان مرکز حکومت اسلامی خود انتخاب کرده بود. کوفه از آن جهت که در مرز شام بود، این امکان را به امام می داد که در مقابل فتنه های معاویه، ایستادگی نمایند.

بسياري از وي درخواست کردند که در کاخ حکومتي اين شهر فرود آيد ولي آن حضرت از رفتن به کاخ حکومتي امتناع کردند و فرموند: "به جاي کاخ در فضاي باز فرود خواهم آمد." آنگاه به مسجد اعظم کوفه رفته و دو رکعت نماز به جاي آوردند و براي اهالي کوفه که براي زيارت آن حضرت و شنيدن صداي روح نوازش لحظه شماري مي کردند، خطبه اي تاريخي ايراد کردند:

«... اگر (در اين مقام كه هستم) نتوانم حق را برقرار و ثابت‏ بدارم و باطل را زايل سازم، در نظر من كفش پاره وصله شده ام از حكومت ‏بر شما مردم بهتر است و برتر ...».

از آن پس به تنظیم امور حکومت پرداخته و استانداران را برای خدمت به سوی محل مأموریتشان فرستادند.

/ 0 نظر / 29 بازدید