مفهوم عيد

هيجدهم ذي الحجه روز غدير خم را مسلمين خصوصا شيعيان عيد شمرده اند  لغويون عيد را از مشتقات ماده "ع و د" به معناي بازگشت مي دانند و در  نوروز بازگشت حيات را به پيكر سرد گرامي مي دارند حياتي كه در هجوم خزان به  سردي مي گرايد و در بيداد سرماي زمستان تا مرز نيستي پيش مي رود تا آنجا كه  گويي هرگز نبوده است. 

در مقام تطبيق اين نكته با موازين مكتبي و مذهبي بايد گفت عيد آدمي   بزرگداشت بازگشت حيات معنوي انسان است. در چنين باوري نوروز انسان روزي است   كه وي به خويشتن باز گردد و گمشده اش را دريابد. مثلا در ماه مبارك رمضان   آدمي بعد از سي روز جهاد و مجاهده با نفس سركش تمام ناخالصي هاي وجودش را   ذوب مي كند تا عبوديت ناب در آن تجلي كند و آنگاه عيد فطر است. پس عيد  اسلامي بازگشت حيات است و تعيين آن بر عهده شرع اقدس   غدير بنا بر اين تفسير هر دو شرط را دارد يعني هم بازگشت به خوبشتن است   .و هم از طرف شرع مشخص شده است.غدير بازگشت حيات دوباره اسلام است   علاوه اينكه عيد غدير تشريع هم شده است در زير به نمونه هايي از رواياتي كه   غدير را عيد شمرده اند اشاره مي شود   فرات بن ابراهيم كوفي از امام صادق عليه السلام نقل مي كند كه ايشان به نقل   از پيامبر اكرم فرمودند   يوم غدير خم افضل اعياد امتي  روز غدير بزرگترين عيد امت من است   حسن بن راشد مي گويد از امام صادق عليه السلام پرسيدم غير از عيد فطر و   قربان براي مسلمانان عيد ديگري هم هست فرمودند بلي و اين عيد از آن دو عيد  ديگر با فضيلت تر است   گفتم كدام روز است   فرمود روز هيجدهم ماه ذي حجه عيد غدير خم   عرض كردم قربانت شوم در آن روز چه اعمالي انجام دهيم   روزه بگيريد بر محمد و آلش صلوات بفرستيد ...... يقين بدانيد فرمودند   انبيا عليهم السلام روزي كه وصي خود را نصب مي كردند امر مي كردند كه آن روز  را جشن بگيرند  وقتي به سيره ائمه و پيامبر اكرم مراجعه مي شود در مي يابيم كه پيامبر و  امير مومنان و ساير ائمه با روز غدير به عنوان يك عيد برخورد كرده و  مسلمانان را به تبريك و تهنيت گفتن به هم دعوت كرده اند  امام حسن عليه السلام روز عيد غدير در كوفه مهماني بزرگي برپا مي داشتند.

 امام علي با فرزندان و گروهي از پيروانش بعد از نماز براي شركت در مجلس  به منزل امام حسن عليه السلام مي رفتند .و پس از اتمام مهماني امام حسن عليه السلام  هدايايي به مردم اعطا مي فرمود   .لذا اين حركت امام حسن عليه السلام موجب شد مردم به روز عيد غدير عادت كنند.

/ 0 نظر / 26 بازدید