شاهد على (ع ) است

شخصى مبلغى را از فردى به عنوان قرض گرفت و اميرمؤ منان (ع ) را شاهد قرار داد. سه سال از اين ماجرا گذشت و آن پول را به صاحبش برنگردانيد. شبى يكى از آشنايانش او را در عالم رؤ يا مشاهده كرد كه از دار دنيا رفته و طبق سنتمتداول در صدد آن هستند تا جنازه اش را در جوار مرقد حضرت على (ع ) ببرند، اما خودآن حضرت مانع ورود جنازه به حرم شدند و فرمودند: كسى بر وى نماز نخواند.
شخصخواب بين مى گويد: من جلو رفتم ، عرض كردم : يا مولاى پرهيزگاران ! صاحب اين جسد ازدوستان شماست .
آن حضرت فرمودند: درست است ، ولى او در هنگام قرض گرفتن مالى ،مرا بر آن شاهد گرفته كه آن رابه صاحب مال برنگردانيده است !
كسى كه اين رؤ يارا ديده بود، صبح روز بعد نزد دوستش كه آن مال را قرض ‍ گرفته بود رفت و به او گفت : به چه دليل آن مال را به صاحبش باز نمى گردانى ؟
او گفت : وى نزد من مالىندارد!
مرد با حالت فرياد و خشم گفت : واى بر تو اى دوست ، شاهد اين ماجرا حضرتعلى (ع ) است و داستان رؤ يا را برايش باز گفت ، او وقتى حكايت خواب را شنيد دگرگونگشت و توبه نموده و قرض خود را ادا كرد و مال را به صاحبش برگردانيد

/ 0 نظر / 27 بازدید